Suatu - Cojocna - Crairât ROSAC0238 (ROSCI0238)

Rezervația Suatu II - mai 2021

Harta

Apasă  AICI  - se dechide în Google Maps

(conform datelor de pe siteul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor accesat în 2021 - https://www.mmediu.ro/articol/date-gis)


Suprafața: 4146 ha

Situl ROSAC0238 (ROSCI0238) cuprinde tot ce a mai rămas nedegradat din ecosistemele de pajiși și tufărișuri stepice ale vestului Câmpiei Transilvaniei cu specii extrem de rare, precum Centaurea ruthenica (una din cele două populații extrem de fragile azi, din UE și din toată flora României), Serratula wolffii, Serratula lycopifolia, Centaurea trinervia, Bulbocodium versicolor, Astragalus exscapus ssp. tramssilvanicus, Iris pontica (cel mai mare număr de populații ale acestei specii, 15, care în UE se află doar în Transilvania; se află în limitele acestui sit, alcătuind probabil singura metapopulație viabilă a acesteia).

ROSCI0238 Suatu-Cojocna-Crairât a fost declarat sit de importanță comunitară în baza Ordinului ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu modificările și completările ulterioare. Situl ROSCI0238 a înglobat 3 situri desemnate anterior prin Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1964/2007 cu modificările și completările ulterioare și anume: ROSCI0238 Suatu-Ghiriș, ROSCI0017 Căian și ROSCI0261 Valea Florilor. Situl are o suprafață de 4146 ha și se suprapune parțial, cu 170,44 ha, peste ROSPA0113 Cânepiști și peste rezervațiile naturale Suatu I și Suatu II. Prin HG 685/2022 situl devine arie specială de conservare SAC.

ROSAC0238 Suatu - Cojocna - Crairât se compune din 18 poligoane ale căror dimensiuni și forme sunt dintre cele mai diverse. Suprafața cu dimensiunea cea mai redusă măsoară 21.28 ha, în timp ce suprafața cu dimensiunea cea mai mare măsoară 805 ha. În total cele 18 suprafețe ocupă 4146,213 ha.

Planul de management al sitului a fost aprobat prin Ordinul nr. 840/07.06.2016.

Tipurile de habitate și speciile identificate prin planul de management:

6510 - Pajişti de altitudine joasă 1938 ha 

91I0 * - Vegetaţie de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp 160 ha

6240 * - Pajişti stepice subpanonice 55 ha 

40A0 * - Tufărişuri subcontinentale peri - panonice 10 - 15 ha 

1530 * - Pajişti şi mlaştini sărăturate panonice şi ponto - sarmatice 10 ha 

1310 - Comunităţi de Salicornia şi alte specii anuale care colonizează terenurile mâloase şi nisipoase    9 ha

6210 - Pajişti xerofile seminaturale şi facies cu tufişuri pe substrate calcaroase 836 ha

Specii identificate prin planul de management: Klasea lycopifolia, Iris aphylla L. ssp. Hungarica, Astragalus peterfii Javorka, Pontechium maculatum subsp. Maculatum, Crambe tataria, Lucanus cervus, Catopta thrips, Pseudophilotes bavius, Rhinolophus hipposideros, Circus cyaneus, Falco vespertinus, Anthus campestris, Lanius collurio, Corvus frugilegus.

Film de prezentare realizat de Asociația pentru Natură și Oameni în cadrul proiectului ”Creșterea gradului de informare și conștientizare a localnicilor privind importanța Sitului Natura 2000 ROSCI0238 Suatu - Cojocna - Crairât

 

Ghidul de vizitare și Ghidul Junior Ranger realizate de Asociația pentru Natură și Oameni în cadrul proiectului ”Creșterea gradului de informare și conștientizare a localnicilor privind importanța Sitului Natura 2000 ROSCI0238 Suatu - Cojocna - CrairâtComments

Popular posts from this blog

Făgetul Clujului - Valea Morii ROSCI0074

Rezervația de orbeți de la Apahida